top of page

ICT-VAARDIGHEDEN

B botjpg.jpg
IMG_8063.HEIC

Media is constant in ontwikkeling en heeft een grote invloed op de betrokkenheid van de kinderen.

Als school hebben wij een inspanningsverbintenis op het inzetten van mediawijsheid en dit door de kinderen te begeleiden naar een kritisch, bewust en actief gebruik van deze media. Leerlingen moeten reflecteren over media en zichzelf daarin leren disciplineren. 

Onze zijn klassen zijn zo uitgerust om deze visie te dragen en te verwezenlijken: TV, pc, tablet, Chromebooks, encyclopedieën, kranten, beamer, internet, …

IMG_8066.HEIC

Dit start in de peuterklas en gaat verder tot in het 6de leerjaar. Per graad wordt media aan de nodige vakgebieden gekoppeld. Hoe ouder de kinderen, hoe meer we de nadruk leggen om bewuster om te springen met deze media. Hiermee bedoelen we vooral de sociale vaardigheden (Facebook en dergelijke) en ook de hoeveel “schermtijd”. M.a.w. een kritische bril opzetten t.o.v. media.

Media is geen doel op zich maar een middel om de lessen te verrijken. We willen de kinderen de inhouden op een hedendaagse manier aanbrengen. Zo kunnen we meer variatie aanbrengen in de lessen, maar ook media inzetten om te differentiëren, te visualiseren en te remediëren. Verder kan media ook bijbrengen om de creativiteit van onze leerlingen aan te wakkeren.

bottom of page