top of page

SPORENBELEID

In elk leerjaar van het lager onderwijs werken we met een sporenbeleid en dit om een positief, veilig en rijk klasklimaat te scheppen voor alle leerlingen.

We trachten hiermee ook zoveel mogelijk leerlingen in staat stellen om optimaal te ontwikkelen en om de noodzakelijke basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen in voldoende mate te verwerven.
De klas wordt onderverdeeld in 3 of 4 groepen met elk een eigen naam/nummer/kleur/….  Deze groepen zijn variabel per vak en per les en kunnen dus wisselen.  

 

IMG_8363.HEIC
Schermafbeelding 2022-03-07 om 18.22.11.png

Voorbeeld:
groep gele cirkel:

* volgt klassikale instructie

* krijgt nadien verlengde instructie

* maakt beperkte basisoefeningen

 

groep blauwe driehoek:

* volgt klassikale instructie
* gaat nadien zelfstandig aan de slag

* maakt basisoefeningen

 

groep rood vierkant:

* verwerkt de instructie zelfstandig

* maakt zelfstandig basis- en verdiepingsoefeningen 

 

groep groene vijfhoek:

* heeft vaak een leervoorsprong

* volgt een apart traject

* maakt verdiepingsoefeningen

bottom of page