top of page

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Kinderen groeien op in verbondenheid met anderen en in de voortdurend evoluerende maatschappij. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind dat het zich goed en veilig voelt op school. Het verwoorden van gevoelens, zelfstandig denken en verantwoord handelen dragen we hoog in het vaandel. Onze visie vertaalt zich dan ook naar een concreet beleid.

Onze visie is onderbouwd door de SEL-competenties. SEL staat voor sociaal-emotioneel leren en bestaat uit 5 domeinen.

spread-3.png
Schermafbeelding 2022-02-17 om 12.09.45.png

Waarom SEL gebruiken op school?

  • draagt bij aan de totaalvorming van kinderen

  • is van invloed op het welzijn

  • zorgt voor minder probleemgedrag

  • zorgt voor betere leerresultaten

  • verlegt de aandacht van curatie naar preventie

  • zorgt voor inclusie in plaats van exclusie

  • heeft economische waarde

  • verbindt de school met de ouders

  • integreert vaardigheden in de praktijk

  • zorgt voor resultaat

De methodieken die we binnen onze school gebruiken zijn: Sociaal Gedrag Elke Dag, het 4-ladenmodel, de gevoelsmeter, het complimentensysteem, groeizinnen, procescomplimenten en coöperatieve werkvormen.

 

We trachten een positief opvoedingsklimaat te bekomen door een persoonlijke relatie te laten ontstaan tussen de leerkracht en het kind. Door deze band zal het kind zich beter inzetten en het belangrijk vinden om de school- en klasafspraken na te leven. Een evenwicht tussen structuur/duidelijkheid en warmte is van belang.
Ook het modelgedrag van de leerkracht speelt een cruciale rol en ligt aan de basis van het kunnen aanbrengen van sociale vaardigheden.

bottom of page