top of page

ZORGEBELEID

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Ook in onze school zijn er kinderen die extra aandacht vragen. Het is onze taak om na te denken over de manier waarop de zorg wordt aangeboden. 

 

Heel belangrijk in het proces is de snelheid van detecteren en aanbieden van gepaste begeleiding. Zorg dragen voor alle kinderen behoort tot de belangrijkste taak van het ganse schoolteam.  

 

Zorgbreedte staat synoniem aan de leerkansen van alle leerlingen te maximaliseren. Dit kan door rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de kinderen en benadering vanuit een zo breed mogelijke kennis van de leefwereld (sociaal, economisch, cultureel, …) waar deze kinderen opgroeien. 

 

“Zorg dragen” doen we niet enkel op cognitief vlak. De emotionele ontwikkeling van de kinderen is even belangrijk. Welbevinden en betrokkenheid vormen een onmisbare pijler in ons zorgproject. 

 

Door de verscheidenheid aan kinderen hebben we als school gekozen een zeer gericht zorgbeleid te voeren. Het zorgteam werkt initiatieven uit, evalueert deze en stuurt ze bij waar nodig.

Onze school werkt volgens het zorgcontinuüm.
Alle kinderen worden regelmatig en deskundig opgevolgd.
We werken intensief samen met het C.L.B., het O-team, zelfstandige logopedisten en (indien nodig) de scholen voor buitengewoon onderwijs. Hierdoor geven we de nodige kansen en hulp aan de kinderen die bijzondere aandacht vergen.
 

zorgpiramide_orig.jpg
bottom of page