top of page

LEESPLEZIER

"Lezen is een basisrecht, een vaardigheid die een kind op jonge leeftijd leert. Je leesvaardigheid heb je je leven lang nodig: om je school te doorlopen, je job goed te doen, om kennis op te doen of om je te ontspannen, kortom: om deel te nemen aan de maatschappij. 

Je kan concluderen dat lezen een voorwaarde is voor leren. Kun je niet goed (genoeg) lezen, dan zullen je studieresultaten hieronder lijden, maak je minder kans op de job van je dromen en loop je uiteindelijk meer risico op sociale uitsluiting en zelfs gezondheidsproblemen. Ook voor je (toekomstige) kinderen.

De liefde voor boeken wordt grotendeels bepaald door je ouders. Ze vervullen op dat vlak een belangrijke rol, meer nog dan de school. Al kan het belang van goed leesonderwijs niet onder de mat geschoven worden."


bron: www.leesplezier.be

bottom of page